Weekly links
& websites

Edition N°458
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

The Quary House
Arrow icon

CUSP
black
white
beige
interior design
experience
2.

Fragment
Arrow icon

Locomotive
black
white
type foundry
typography
3.

Nothing
Arrow icon

black
grey
white
ecommerce
startup
technology
4.

Studio RHE
Arrow icon

Outpost
white
orange
architecture
design
5.

Blond
Arrow icon

Blond
grey
orange
agency & studio
6.

Celimene Partners
Arrow icon

Index
white
blue
black
finance
7.

Café 11
Arrow icon

black
white
spirits & wine
web 3
8.

Tala Fustok
Arrow icon

white
beige
interior design
9.

Neoplants
Arrow icon

Numbered
green
startup
technology
10.

Dame
Arrow icon

Alright Studio
blue
white
ecommerce